NOIL.no
Nordre Oppdalen Idrettslag

NOIL Medlemmer/verv

NOIL Medlemmer/verv


Info om nåværende medlemmer av styre og stell på NOIL kan finnes i siste års årsmøtereferat, som ligger på NOIL-arkiv.Hvis du savner informasjon på heimesidene – ta kontakt med Styret (ref. kontaktinformasjon eller Styret@NOILweb.no)

Dersom du har informasjon som bør inn på heimesidene – skriv et ebrev til Webansvarlig@NOILweb.no

Personvern på www.NOIL.no: Vi sporer deg ikke, samler ingen data om deg, og gir ikke tredjeparter informasjon om besøket ditt!