NOIL.no
Nordre Oppdalen Idrettslag

NOIL Kontaktinformasjon

NOIL Kontaktinformasjon

Ta kontakt med leder for NOIL, Trond Holt eller en annen i styret (se siste årsrapport).

Du kan også sende et ebrev - se adresser under.
Hvis du savner informasjon på heimesidene – ta kontakt med Styret (ref. kontaktinformasjon eller Styret@NOILweb.no)

Dersom du har informasjon som bør inn på heimesidene – skriv et ebrev til Webansvarlig@NOILweb.no