NOIL.no
Nordre Oppdalen Idrettslag

Dugnad

Onsdagsdugnad!

Ugrasfjerning, vinduspuss, rydding, vasking og riving/restaurering av 'utestue'!

Hver onsdag unntatt i 'sommerferien' i ukene 28-30

Det står om onsdagsdugnaden i NOIL-NYTT juni 2018!

Hvis du savner informasjon på heimesidene – ta kontakt med Styret (ref. kontaktinformasjon eller Styret@NOILweb.no)

Dersom du har informasjon som bør inn på heimesidene – skriv et ebrev til Webansvarlig@NOILweb.no