NOIL.no
Nordre Oppdalen Idrettslag

Dugnad

Dugnad på NOIL 6. mai kl. 1500 og utover!


Dugnad 6. mai N.O.I.L. fra kl. 15.00!

Hvis du savner informasjon på heimesidene – ta kontakt med Styret (ref. kontaktinformasjon eller Styret@NOILweb.no)

Dersom du har informasjon som bør inn på heimesidene – skriv et ebrev til Webansvarlig@NOILweb.no