NOIL.no
Nordre Oppdalen Idrettslag

Årsrapporter NOIL

Årsrapporter NOIL


Siste års årsrapport ligger på NOIL-arkiv, sammen med tidligere års årsrapporter.

Siste referat fra årsmøtet ligger også der, sammen med tidligere års årsmøtereferat.Hvis du savner informasjon på heimesidene – ta kontakt med Styret (ref. kontaktinformasjon eller Styret@NOILweb.no)

Dersom du har informasjon som bør inn på heimesidene – skriv et ebrev til Webansvarlig@NOILweb.no