NOIL.no
Nordre Oppdalen Idrettslag

Årsmøte NOIL

Årsmøte NOIL


Datoen for årets årsmøte er satt til 9. mars 2020!
Sted: NOIL-huset
Saker som ønskes tatt opp må være styret i hende innen 2. mars!

- - - - - - - -

Siste årsmøte ble holdt mandag 11. mars 2019. Referat ligger på NOIL-arkiv, sammen med gamle referat fra tidligere års årsmøter.

Siste årsrapport ligger også der, sammen med tidligere års årsrapporter.
Hvis du savner informasjon på heimesidene – ta kontakt med Styret (ref. kontaktinformasjon eller Styret@NOILweb.no)

Dersom du har informasjon som bør inn på heimesidene – skriv et ebrev til Webansvarlig@NOILweb.no